Välkommen

Den här sajten är till för dig som söker hjälp till att handleda äldre i IT- frågor.

Vi täcker in dels för dig som är ny och oerfaren, och söker ledtrådar till hur du skall kunna hjälpa seniorer till att hantera dagens olika utmaningar med olika tekniska utrustningar. Seniorer blir i många av de moderna tekniska lösningar oftast förbisedda. Tyvärr har en del äldre inte alltid haft möjlighet att följa med den snabba utvecklingen och avskaffandet av traditionell post och penninghantering. Avsaknaden av kunskap och utrustning för den nya IT tekniken gör tyvärr att dessa seniorer blir helt utanför dagens högteknologiska samhälle. Idag räknar man med att upp till en miljon äldre är drabbade av detta. Dessvärre är det sämre ställt på mindre orter och i glesbygden.

Området är brett och vi rekommenderar en indelning i

  • PC datorer (Windows)
  • Surfplattor (Android och iPad)
  • Smarta telefoner (Android och iPhone)
  • Internet (Sökmetoder och hjälpmedel)

Ensam kan det bli en närmast oöverstiglig uppgift att täcka in allas problem. Det finns stora fördelar av att vara flera handledare, eller att söka information på nätet. Denna sajt hoppas vi skall vara dig till stor hjälp i detta.

Vi har valt att dela upp våra tips beroende på hur handledningen organiseras.

  • Enskild handledning
  • liten grupp
  • en förening med flera handledare
  • en etablerad förening med föreläsningar, utbildning, workshops och handledningstider

Från ovanstående menyer kan du lätt välja och söka vidare efter dina behov.

Lycka till.

 

Uppdaterat i juni 2019 av WEBmaster