Handledning

Seniorer lär seniorer IT.

För dig som känner dig kallad att starta med att ge seniorer hjälp och tips med de nya elektroniska hjälpmedlen är en start antingen i den lilla personliga skalan eller tillsammans med några mer erfarna handledare.

Oavsätt vilken skiala du kommer in i handledningen är det några viktiga moment du måste tänka på.

  • undvik att ha mer än en att handleda.
  • Tala långsamt så att du dels hörs dels att du blir förstådd.
  • Ta reda på vad det är för problem att lösa
  • Ringa in ett problem i taget. Ta god tid på dig.
  • Kan du inte direkt lösa det, be att få undersöka andras kunskap i ämnet. Sätt upp ett nytt möte
  • Skriv ned lite info om besökaren och frågeställningen. Kanske fler har samma problem.

Tycker du om att syssla med datorer och har kanske lite tid att avvara? Kanske du tycker det skulle vara trevligt att träffa andra seniorer och gärna skulle hjälpa dem med datorer? Detta är ungefär vad som behövs för att kunna fungera som it-handledare, inget mer!

Vem kan vara it-handledare?

Som sagt krävs det inte mycket för att kunna vara en it-handledare i sin egen förening. Tanken är att det är seniorer som hjälper andra seniorer med datorer, så du bör ju vara lite äldre till åren, men inte till sinnet.

För att handleda räcker det med att man känner sig trygg och säker på det man kan. Med tålamod och intresse att lära sig tillsammans och ta reda på kommer du långt. Man måste alltså inte vara expert på datorer, utan man kan ordna precis sådan it-verksamhet som man själv vill. Många besökare har säkert nytta av tex. diskussionstillfällen om it-frågor eller att du vidareförmedlar kunskap från centralt håll och andra källor åt medlemmarna.

För många handledare är det en väldigt trevlig sysselsättning att få hjälpa andra med sådant man själv tycker om (datorer). På det här sättet får man också träffa andra människor som man kanske inte skulle ha träffat. Att fungera som it-handledare kan ge mera sysselsättning i vardagen!

Jag vill bli handledare, sen då?

Om du vill bli handledare, ta kontakt med antingen din lokalförenings ordförande, it-kontaktperson. Förutsatt att det finns en förening på din ort. Kanske är det du som kommer att starta en sådan. Den här WEB platsen ger dig värdefulla tips om hur du går vidare. Du kan ha mycket stor hjälp via SeniorNet Swedens föreningsverksamhet och de utbildningspaket som erbjuds i föreningen. Ta gärna kontakt med och anmäl ditt intresse för ett medlemsskap.

Vi kan då tillsammans fundera och diskutera hurdan verksamhet du är intresserad av att ordna och planera hur du kommer igång.

SeniorNet Sweden ordnar kurser och evenemang för it-handledare så att de får mera kött på benen i teman som är aktuella för handledare. Alla kontaktpersoner och handledare hålls informerade om dessa kurser.

Vad gör en it-handledare?

Vad en handledare gör beror mycket på vad man själv vill göra och vad lokalförenigen har för verksamhet. Kanske man ordnar en fråge- eller diskussionsstund i samband med föreningens månadsträff.

Verkstäder

Ett populärt och en mycket viktig verksamhetsform är att ordna drop-ins eller it-verkstäder. Det betyder att medlemmar kan ta med sig sin egen maskin, dator, pekdator eller smarttelefon och kan fråga och få hjälp med vad som helst om sina aktuella problem. Det här är en ganska krävande uppgift eftersom medlemmarna kan ha de mest varierande maskiner och problem då de kommer för att söka hjälp. Kom ihåg att du kan begränsa hjälpen till någon viss datortyp eller ha något tema för hurdana saker du hjälper med ifall det känns bekvämast för dig. Och ingen kan lösa alla problem så sätt inte ribban för högt.

Hembesök

Om du föredrar att träffa folk mera på tumanhand kan du erbjuda dig att göra hembesök och på plats och ställe hjälpa medlemmar som har bekymmer med sin dator. Ett socialt och bra sätt att lösa datorproblem samtidigt som man får träffa mer eller mindre bekanta och kanske få sig en kopp kaffe, bara man ger sig tid till det.

Hjälplärare eller assistent

Den som däremot mera föredrar ”undervisning” kan anmäla sig som assistent på de it-kurser som arbetar-/medborgar-/vuxeninstituten ordnar för pensionärer. Det har visat sig att assistenter är till stor hjälp på kurserna då de mera handgripligen kan hjälpa kursdeltagare som inte riktigt hänger med i undervisningen, ofta lär sig också assistenterna nya knep som de inte har tänkt på förr då de deltar i kurserna.

Samarbeta

En sak att komma ihåg oberoende verksamhetsform är att det är mycket bra att ha en ”kollega” som du kan dela erfarenheter och eventuella problem med. Om du är ensam handledare i föreningen så hör dig regelbundet för om någon annan (eller flera) är intresserad av datorer och vill lära sig mer, och ta med den i verksamheten. Du kan också med fördel kontakta någon grannförening för att samarbeta, om inte annat så för att träffas och utbyta idéer och erfarenheter.

Se mera exempel på it-verksamhet i föreningarna här.

Vad får handledarna?

Arbetet som handledare är frivilligt och oavlönat, de som besöker handledningstillfällena betalar i allmänhet inget för det, i vissa fall och beroende på verksamheten kan en kaffeavgift eller reseersättningar åt handledaren betalas.

I enkäter som riktats till it-handledarna svarar majoriteten att det mest belönande är att märka glädjen hos den man handleder när den förstår något eller upptäcker fördelarna med datorer och tekniken. Det andra som brukar nämnas är det sociala umgänget, det gäller såväl handledaren och den handledda. Dessutom brukar handledarna lära sig själv nåt nytt nästan varje gång de hjälper andra.

Mera information ger lokalföreningens it-kontaktperson och förbundets it-koordinator!

Rekryteringsmodellbrev (DOC) – Brev som kan postas ut till personer som du tror kunde vara intresserad / passa som IT-handledare. Ändra den röda texten så att den passar dig, skriv ut brevet och posta/ge personligen.

Central förbundet för de gamlas väl har gjort en guide för att börja med handledning, den kan laddas ner här.

Uppdaterat i juli 2019 av WEBmaster